ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

book cover for the book personnel policies and procedures

Alexander Hamilton Institute – Εκδόσεις ΚΡΙΤΗΡΙΟΝ. Την επιμέλεια για την ελληνική έκδοση έχει κάνει η κα Β. Ασημακοπούλου.

Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη και προσφέρει τις κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων προσωπικού άμα τη εμφανίσει τους. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων όρων απασχόλησης, μισθοδοσίας, αδειών και ασθενειών, μεταθέσεων μετακινήσεων, δικαιώματα υποχρεώσεις των εργαζόμενων με παραδείγματα πολιτικών που μπορούν να προσαρμοσθούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης ώστε να γίνουν γνωστά στους εργαζόμενους τα επίπεδα απόδοσης που επιδιώκει και τις πολιτικές που τους αφορούν και πρέπει να συμμορφώνονται.

Ενδεικτικά Περιεχόμενα

 • Γενικά καθήκοντα εργαζομένων
 • Ωράριο εργασίας
 • Αδικαιολόγητες απουσίες
 • Διαλείμματα
 • Οργανωτική δομή
 • Τήρηση φακέλων εργαζομένων
 • Αξιολόγηση απόδοσης
 • Πρόγραμμα επιβράβευσης προτάσεων και ιδεών εργαζομένων
 • Καταγραφή συνέντευξης μεταξύ προϊσταμένου και υφιστάμενου
 • Ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία
 • Εκτός Έδρας
 • Σύγκρουση συμφερόντων
 • Απόρρητο των πληροφοριών
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Σεξουαλική παρενόχληση
 • Ίση μεταχείριση
 • Συνέντευξη αποχώρησης
 • Ασφάλεια και υγιεινή
 • Σύστημα αμοιβών
 • Κανονική άδεια
 • Αργίες –Άδειες -Ασθένεια
 • Πρόσθετες παροχές
 • Αιτήσεις πρόσληψης
 • Αναζήτηση και πρόσληψη προσωπικού
 • Διαδικασία προαγωγών
 • Λύση σχέση εργασίας κλπ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

https://www.kritirion.gr